Visioni Helsingistä

Näitä asioita edistäisin kaupunginvaltuutettuna. Listasin neljä, joista olisi hyvä aloittaa.

1.
Helsinkiä rakennetaan talouden ja ympäristön kannalta kestävästi tulevaisuuden helsinkiläisille

Kestävää ympäristöä ja yhteiskuntaa sekä talouskasvua on rakennettava rinta rinnan. Emme voi rakentaa yhteiskuntaa ympäristömme ja luontomme kestävyyden kustannuksella.

Tulevaisuuden Helsinkiä rakennetaan etenkin tuleville sukupolville. Emme voi elää velaksi ja jättää menojamme tulevien sukupolvien maksettavaksi. Meidän on huolehdittava siitä, että koulutuksemme on priimaa ja varhaiskasvatuspaikan saa läheltä kotia. Yksikään nuori ei saa pudota kyydistä.

2.
Helsinki on kaupunki, jossa kaikuvat kaupungin äänet

Helsinki ei ole vain kahdeksasta neljään ihmisten kaupunki. Osa elävää kaupunkikuvaa on myös se, että kesällä ulkoilmakonsertit jatkuvat pidempään, julkinen liikenne – etenkin metro – kulkisi läpi yön ja terassit voisivat olla auki niin kauan kuin asiakkaita riittää. Helsingiltä ei voi eikä tule odottaa maaseudun rauhaa – urbaanissa metropolissa kaikuvat kaupungin äänet.

Helsingin kaupungin tilat tulee avata kaupunkilaisten käyttöön.  Tiloja tulisi tarjota esimerkiksi avoimeksi työtilaksi, mihin vaikkapa etätyötä tekevät tai aloittelevat yrittäjät, joilla ei vielä ole omaa työtilaa voisivat tulla työskentelemään. Liikuntasaleissa voisi jäähallien tapaan olla ”vapaavuoroja”, joilla kaupunkilaiset voisivat hyödyntää muuten tyhjiä saleja harrastamiseen ja liikumiseen. Yhdistyksien toimintaa tilojen avaamisella voitaisiin tukea perinteisten toiminta-avustusten ohessa – usein tilakulut tai harrastustilan puute estävät harrastamisen.

Helsingin tulee olla elävä kaupunki, jossa kaupunkilaisia kannustetaan käyttämään kaupunkitilaa tekemällä siitä helposti saavutettavaa, turvallista ja toimivaa. Minun Helsinkini ei pelkää tehdä rohkeita päätöksiä tulevaisuuden urbaania metropolia rakentaessaan.

3.
Helsingissä on kohtuuhintaista asuntotarjontaa

Helsinki kasvaa ja täällä haluaa asua yhä useampi. Hyvä niin. Helsingin on kyettävä muuntautumaan kansainvälisesti kilpailukykyiseksi metropoliksi, jossa asumisen hinta ei kuitenkaan karkaa katosta läpi.

Helsingin kasvamista ei voida hidastaa normituksella. Erilaiset alueet tarvitsevat erilaista rakentamista ja erilaista kaavoitusta. Alueelliset erityispiirteet tekevät Helsingistä Helsingin. Elävä kaupunkikuva vaatii monimuotoista rakentamista.

Meidän pitää tehdä töitä sen eteen, että Helsinki olisi koti yhä useammalle elämäntilanteeseen katsomatta. Tarvitsemme Helsinkiin lisää asuntoja, korkeampaa rakentamista ja nykyisten rakennusten täydennysrakentamista.

Kaupungistumisen myötä on panostettava julkisen liikenteen ratkaisuihin siten, että yhä harvempi helsinkiläinen tarvitsisi omaa autoa päivittäiseen liikkumiseen.

4.
Helsingissä on laadukasta koulutusta varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen

Kestävää metropolia ei rakenneta ilman saavutettavaa varhaiskasvatusta, toimivaa peruskoulua, yleissivistävää lukiokoulutusta, timanttista ammatillista koulutusta tai ilman elinvoimaa luovia korkeakouluja.

Helsinki on kaupunki, jossa haluan tulevaisuudessa lasteni kasvavan. Turvallisessa ja yhteisöllisessä kaupunkiympäristössä. Liian harva lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja liian moni äiti on pitkään työelämästä pois. Varhaiskasvatuksen parissa riittääkin tekemistä. Helsingissä panostukset pitää kotihoidon tukemisen sijaan suunnata varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Pitkällä aikavälillä tavoitteena pitää olla maksuton varhaiskasvatus mahdollisimman lähellä kotia.

Intohimonani on rakentaa kestävämpää Helsinkiä ja tulevaisuutta. Äänestä numerolla 287.

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 26. toukokuuta – 8. kesäkuuta.